Relatie­therapie

Over-Zien verzorgt relatietherapie in Weert en omgeving. Uitgangspunt in de behandeling is dat individuele en relationele problemen hun oorsprong kunnen vinden in eerdere relaties. Onder andere in de relatie met het gezin van herkomst. Dit betekent dat we in de gesprekken samen gaan kijken naar het verband tussen jullie huidige problemen en jullie achtergrond én naar de wisselwerking met de omgeving waarin de problemen plaatsvinden. In relatietherapie kunnen we kijken naar de wisselwerking tussen jullie beider opvoeding in -vaak- heel verschillende gezinnen van herkomst.

In een van de eerste gesprekken kunnen we samen de familiegeschiedenis in kaart brengen. Dit brengen we tot uiting in een genogram; dit is een gezinstekening over meerdere generaties. Dat vormt een leidraad voor de behandeling in onze verdere gesprekken.

Oorzaken

Problemen in de relatie kunnen onder andere ontstaan door:

• Communicatie en de verschillen in communicatie tussen jou en je partner
• Angst en/of hechtingsproblematiek
• Een nieuw samengesteld gezin
• Opvoedingsproblematiek
• Een ingrijpende gebeurtenis
• Stressvolle gebeurtenis(sen) rond het werk
• Rouwverwerking
• Trouw en ontrouw
• Verliefdheid buiten de relatie
• Gezondheidsproblemen
• Sexualiteit
• Zingeving
• Depressie

Wees eerlijk voor jezelf en voor de ander

Relatietherapie werkt ook op het moment dat je besluit niet verder te kunnen gaan met je relatie. Hoe verwerk je dit proces? Hoe kun je er als ouders voor je kinderen zijn? Hoe pak je de draad samen weer op als ouders voor je kinderen?

Een sessie duurt anderhalf uur. In het begin vinden de sessies vaak om de twee weken plaats. In een afbouwfase, wanneer het beter gaat, is er meestal een langere tussentijd. Wij werken in de regio Weert.

Wij maken gebruik van verschillende behandelmethodieken, waaronder Contextuele therapie, Systeemtherapie, Cognitieve gedragstherapie, Methodiek ‘Een taal erbij’ en EFT relatietherapie.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact Opnemen