Over Ons

Wanda Hul

Ik ben geboren in 1968 en woon in de regio Weert. Sinds 1991 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidzorg. Vanaf 2003 hou ik mij voornamelijk bezig met partner-relatieproblemen, opvoedingsproblemen en gezinsproblematiek (o.a. samengestelde gezinnen). In 2010 ben ik afgestudeerd als contextueel therapeute en in 2012 heb ik de opleiding tot contextueel leertherapeute afgerond. In 2015 studeerde ik af als LVSC supervisor. Vanaf die tijd verzorg ik supervisies en intervisies. Naast mijn baan binnen een GGZ-instelling, heb ik gewerkt als leertherapeut aan het instituut voor contextuele studies (Leren over Leven) inĀ Amsterdam. Vanaf 2019 werk ik als
zelfstandig contextueel- (leer) systeemtherapeut en supervisor.

Lid VCW en VCW geregistreerd (Vereniging van Contextueel Werkers).
Lid LVSC en LVSC geregistreerd (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching).

Registratienummer Contextueel leertherapeut L12002

Registratienummer Contextueel therapeut T11001

Registratienummer LVSC Supervisor HUL013-S

Geregistreerd docent bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

BIG geregistreerd nummer 69032637530

Hans van Baarsen

Ik ben geboren in 1959 en ik woon in de regio Weert. Sinds 1985 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Vanaf 1999 ben ik mij gaan richten op het werken met mensen in de thuissituatie met psychische en psychiatrische problematiek. Daarin heb ik ervaringen opgedaan in partner-relatieproblematiek en individuele problematiek.
Sinds 2007 ben ik werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en heb daarnaast ervaring opgedaan als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg binnen een huisartsenpraktijk. Ik ben afgestudeerd als contextueel hulpverlener in 2011 en als contextueel therapeut in 2013.

Registratienummer Contextueel hulpverlener H13007

BIG geregistreerd nummer 39000589630