Coaching/Begeleiding

Over-Zien verzorgt coaching en begeleiding in Weert en omgeving. Coaching stelt je persoonlijk functioneren centraal. Het is gericht op het vergroten van het eigen inzicht in je functioneren. Het doel van coaching is het in kaart brengen van redenen waarom je denkt zoals je denkt, waarom je leeft zoals je leeft.
We stellen doelen: wat moet er anders? Wat is goed of beter voor jou?
We laten je kennis maken met het genogram en opstellingen (een taal erbij; een methode om aan de hand van opstellingen middels duplo de krachten in de relatie zichtbaar te maken), krachtige methodes om bij jou veranderingen voor elkaar te krijgen.

Werkwijze

Coaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor mensen met problemen en vragen met een emotionele (psycho-sociale) achtergrond.
Als coach begeleiden wij je bij het krijgen van inzicht in het ontstaan van bepaalde problemen en hoe je daar in het hier en nu mee om kunt gaan, of er verandering in kunt aanbrengen. We kijken naar de patronen, blokkades, vastzittende ideeën en gedachten die in de loop van je leven zijn ontstaan, en welke je nu belemmeren in het maken van keuzes.
Je krijgt inzicht in hoe je deze kan gaan loslaten en kunt gaan oplossen.

Voorbeelden van onderwerpen waar je aan kunt werken zijn:
• Hoe breng ik mijn ideeën over op zo’n manier dat er naar mij geluisterd wordt?
• Hoe kan ik het beste omgaan met stress?
• Wat zijn mijn grenzen? Hoe zeg ik “nee” ?
• Hoe geef ik constructief feedback?
• Ik heb altijd te weinig tijd. Hoe kan ik hier beter mee omgaan?
• Ik wil mijn werk kunnen loslaten als ik thuis ben. Hoe?
• Ik durf soms mijn mening niet te geven, maar dat wil ik wel durven!

Coaching bestaat uit korte doelgerichte individuele trajecten. Sessies van 45 minuten.

Even stilstaan… een hele vooruitgang.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact Opnemen