Omgaan met Borderline persoonlijkheidsstoornis


Psycho-educatieve training voor professionals in de zorg en welzijn

Doel & te behalen resultaat

Het doel van de training is om kennis en inzicht in borderline gedrag (dynamiek) te vergroten waardoor er een betere samenwerking ontstaat tussen u en uw cliënt en/of diens systeem. De deelnemer zal beter gaan begrijpen hoe en waarom iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) bepaald gedrag vertoont en de deelnemers leren een aantal vaardigheden om effectiever te communiceren met een persoon met een BPS. Deelnemers begrijpen het belang van het stellen van grenzen, oordeelsvrij werken en herkennen impact van de eigen communicatie in de interactie met de persoon met borderline.

Werkwijze

De actieve training bestaat uit 2 bijeenkomsten á 4 uur met tweemaal een korte pauze. Deelname van minimaal 8 deelnemers tot maximaal 15 deelnemers. Een 3e bijeenkomst bedraagt 3 uur (facultatief) begeleide intervisie.
In de 1e bijeenkomst ligt de focus op informatie, voorlichting, herkenning en inventarisatie van problemen waar u persoonlijk tegenaan loopt in het contact met een cliënt met borderline persoonslijkheidsstoornis (BPS). Kennisoverdracht: informatie over de stoornis en mogelijke oorzaken. Verschijnselen herkennen van BPS. Comorbiditeit bij de borderline persoonlijkheidsstoornis herkennen. Leren kennen van uw valkuilen in het contact met een cliënt met BPS. Leren omgaan met eigen emoties van onzekerheid, machteloosheid en irritatie. Aandacht voor uzelf als hulpverlener en handvatten krijgen hoe u grenzen leert stellen.

In de 2e bijeenkomst komen we terug op de theoretische kaders uit trainingsdag 1 en gaan we actief aan de slag met het omgaan met borderline gedrag aan de hand van de door deelnemer ingebrachte praktijkvoorbeelden. We staan stil bij het door de deelnemers gemaakte huiswerk. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van diverse werkvormen en materialen zoals rollenspellen, duplo e.d.

Kosten

De kosten zowel voor Incompany als voor open inschrijving op aanvraag.
Doorgang met minimale deelname van 8 personen en maximaal 15 personen.
Accreditatie via Registerplein:
• Clientondersteuners/sociaal juridisch dienstverleners/aandachtsfunctionarissen 17 punten
• Agogen/maatschappelijk werk 17 punten
• Accreditatie SKJ: 12 punten


Wilt u zich inschrijven voor een training? Klik dan op de knop hier beneden voor het inschrijfformulier!

Naar het inschrijfformulier